GRONDBEWERKING, ZAAIBEDBEREIDING EN ZAAIEN

DE JUISTE BODEM VOOR EEN OPTIMALE TEELT!

Het ontlasten van de bodem staat bij ons hoog in het vaandel. Wij werken met machines op ultra flexibele VF banden in combinatie met drukwisselsysteem en GPS.

Elk type grond en elke gewas vraagt andere zorg. Daarom biedt Loonbedrijf van Kempen verschillende combinaties van grondbewerking, zaaibedbereiding en zaaien. Mogelijkheden zijn:

Woelen en spitten in één werkgang

Door de combinatie van woelen en spitten wordt de ondergrond goed losgemaakt zonder deze te mengen met de bovengrond. Spitten zorgt voor een egale verdeling van de meststoffen door de bodem. Er ontstaat een egaal vast zaaibed voor een goede capillaire werking en gelijkmatige opkomst van het gewas.

Dit kunnen we tevens combineren met het zaaien van gerst als stuifdek of gras voor onderzaai in de mais.

Spitten en zaaien in één werkgang

Door spitten en zaaien van graan, gras en groenbemester te combineren, blijft het zaaibed onbereden. Het is mogelijk om direct door gewasresten zoals maisstro, aardappelloof of groonbewester te zaaien.

Woelen en zaaien in één werkgang

Indien een minder intensieve grondbewerking nodig is, is de combinatie woelen en zaaien een goede oplossing. Een niet-kerende bewerking behoudt de structuur van de grond.

Groenbemester verkleinen met de messenwals

Met de messenwals kan de groenbemester verkleind worden zonder de grond te bewerken. Dit kan eventueel ook in combinatie met woelen en spitten.

Klepel maaien