KALK STROOIEN

Een belangrijke voorwaarde om tot een goede opbrengst te komen is een juiste zuurgraad (pH)van de bodem. Kalk is een uitstekend middel om deze pH-waarde te verhogen. 

Een te lage pH kan, zo blijkt uit meerjarige proeven van PPO, leiden tot een opbrengstderving tot wel 20%. Toch blijkt uit onderzoek van BLGGAgroXpertus dat bij de genomen grondmonsters in de provincies Noord Brabant en Limburg op maar  liefst 75% van de percelen de pH-waarde te laag is. Bij een lage pH-waarde wordt er te weinig stikstof uit de mest opgenomen.

Loonbedrijf van Kempen maakt hoofdzakelijk gebruik van dolokal, een droge poederkalk met een laag magnesiumgehalte voor een snellere werking. 

Dolokal:

Dolokal bevat geen stikstof of fosfaat en is daarom vrij voor de mestboekhouding. Het is een droge fijne poederkalk  die snel in de grond wordt opgenomen. Droge poederkalk werkt sneller dan vochtige kalk.

Dolokal bevat 54% zuurbindende waarde (zwb)

Voordelen ten opzichte van vloeibare en vochtige kalk:

  • Geen toegevoegd water op het land brengen
  • Gegarandeerd homogeen product van constante kwaliteit
  • Afgepaste hoeveelheid kalk op de grond brengen, waardoor afname van volle vrachten niet noodzakelijk is.
  • Beter strooibeeld, met name langs de perceelgrens, dus niet in de sloot of bij de buurman.
  • Fijnere kalk zonder kluitjes voor een snelle en betere werking

Verdeling van de kalk over het perceel:

De verdeling van de kalk gebeurt door middel van pijpen die net boven de grond uitlopen. Deze manier zorgt voor een 100% egale verdeling tot in de hoeken van een perceel. Wij maken gebruik van een lichte strooier voor een minimale belasting van de bodem. Het meest ideaal is om de kalk licht in te werken.

PH meten van een grondmonster:

Wij hebben een officiële pH meter om de pH waarde van uw gras- of bouwlandpercelen te bepalen. De kosten van zo’n meting bedragen € 10,- per meting. Mocht blijken dat de waarde te laag is en u laat de bekalking van uw perceel uitvoeren door Loonbedrijf van Kempen, dan is de meting gratis.